Танилцуулга

  Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сум нь 1952 онд байгуулагдсан.

  Өргөдөл гаргах

  Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

  Төрийн үйлчилгээ

  Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

  Шилэн данс

  Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл

  Захирамж

   Ногооннуур сум

   Ногооннуур сум

   Баян-Өлгий аймаг

   ХОЛБООС