8 р баг

АСГАТ БАГ
1981 оноос эхлэн Асгатад геологийн суурин байгуулагдаж улмаар уг сууринг түшиглээд 1992 оноос Ногооннуур сумын Асгат баг анх байгуулагдсан бөгөөд засаг даргаар нь Ө.Муханбет, Муханбетбай, 1996-2000 онд А.Долдахан, 2000-2012 онд Д.Талгатбек, 2012 оноос Догалбайн Ержан нар ажиллаж байсан.