12 р баг

Цагаан буур баг
Сумын ИТХ-ын 2019 оны 31 тогтоол, аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 09 дүгээр тогтоолоор тус сумын 4 дүгээр баг буюу Улаанчулуу багаас Цагаан буур нэртэй байгуулагдсан. Багийн анханы засаг даргаар Ахмадин Нурбол томилогдон ажиллаж байна.