11 р баг

Морин толгой баг
Сумын ИТХ-ын 2019 оны 31 тогтоол, аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 09 дүгээр тогтоолоор тус сумын 7 дугаар баг буюу Хосхаргай багаас Морин толгой нэртэй байгуулагдсан. Багийн анханы засаг даргаар Хизатын Ахжайых томилогдон ажиллаж байна.